Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Llyfrgelloedd

Cornel Plant
Cornel Plant

Mae 17 o lyfrgelloedd yng Ngwynedd lle gallwch

• Fenthyg llyfrau a llyfrau llafar am ddim, am 3 wythnos ar y tro.
• Ofyn i ni gael unrhyw lyfr i chi o lyfrgell o du fewn a thu allan i Wynedd
• Defnyddio cyfrifiadur am ddim yn cynnwys mynediad i’r We, prosesu geiriau, paratoi taenlenni, prosesu lluniau digidol ac e-bostio
• Benthyg DVDs a Gemau cyfrifiadurol am dal bychan yr wythnos
• Cael mynediad at y safleoedd yma - Byddwch angen eich rhif cerdyn llyfrgell i logio ymlaen

Oxford English Dictionary   
Britannica  
Know Uk 
News UK  
Oxford Reference   
Ancestry 

Mae cael cerdyn llyfrgell a dod yn aelod o’r llyfrgell yn hawdd - galwch i mewn i unrhyw lyfrgell yng Ngwynedd i gael ffurflen syml sy’n gofyn am eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni.
I ddefnyddio Catalog y llyfrgell, cliciwch yma 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi