Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Pethau i'w gwneud

Sara Ackers
Sara Ackers

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd

Hefyd mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd tu allan Arfon, Dwyfor a Meirionnydd. Galli di weld rhain ar y dudalen yma:


Arall
Theatr Genedlaethol Cymru
Pan oedd y Byd yn Fach gan Siân Summers

Gaeaf 1984, ac mae Streic y Glowyr yn ei hanterth. Mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n uchel wrth i rai ddychwelyd i’r pwll.
Mewn llecyn tawel ymhell o gythrwfl y llinell biced, daw criw o fechgyn ynghyd yn gynnar un bore i ddangos eu cefnogaeth. Ond nid pawb sy’n cael croeso yno y bore hwn, ac mae un weithred dreisgar, ysgytwol yn newid eu bywydau am byth.
Drama newydd gan Sian Summers am frawdgarwch, brad a thyfu’n ddyn.

16-17 Mehefin – Theatr Harlech
18 Mehefin – Y Galeri

Yn ychwanegol mae gweithdai sgriptio, actio a chyfarwyddo ar gael yn rhad ac am ddim i’r rheiny sy’n archebu tocynnau ar gyfer y sioe hon. 
Gellid gynnal y gweithdai yn Gymraeg/Saesneg neu yn ddwy ieithog.
Bydd modd i’r rheiny sy’n ddi – Gymraeg lawr lwytho yr App Sibrwd er mwyn mwynhau y perfformiadau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch drwy:
Ffôn: 01267 245612
Ebost: llinos.jones@theatr.com
Gwefan: www.theatr.com

Venue Cymru, Llandudno
Beth Sydd Ymlaen?

Am fwy o fanylion am ddigwyddiadau yn Venue Cymru, dilynwch y linc isod:
Gwefan Venue Cymru

Cymraeg i Oedolion
(Cyrsiau Presennol)

Dysgu Cymraeg gyda Coleg Menai Tymor y Hydref yma

Coleg Menai, Llangefni - 
Dydd Llun - 1:00yp - 3:00yp - 15/09/14 - 32 wythnos £66
Dydd Mawrth - 6:00yh - 8yh - 23/09/14 - 32 wythnos £66

Coleg Menai Bangor -
Dydd Llun - 12:00yp - 2:00yp - 15/09/14 - 32 wythnos £66
Dydd Mawrth - 8:00yb - 10:00yp - 16/09/14 - 32 wythnos £66
Dydd Mercher - 5:00yh - 7:00yh - 17/09/14 - 32 wythnos £66 

Institute Llanrug -
Dydd Llun - 9:00yb - 11:00yb - 15/09/14 - 32 wythnos £66

Canolfan Talysarn -
Dydd Mercher - 11:30yb - 13:30yp - 17/09/14 - 32 wythnos £66

50% consesiwn ar gael i rheina dros 60 oed a rhains sydd i fewn derbynned o budd-daliadau sicr

Am fwy o fanylion neu i gwarchod lle, cysylltwch gyda Eluned James:
Ffôn: 01248 370 125 ext.3904
Ebost: learnwelsh@gllm.ac.uk

Plîs gweler poster sydd wedi cael ei atodi ar gwaleod y dudalen

DHFF Mag

Fysa chi hefo diddordeb bod yn rhan o 'Dim o Ffotograffwyr, 'Jyrnalists' neu Ddylunwyr?

Mae magasin DHFF-MAG nawr yn ei ail flwyddyn ac yn cael ei ystyried yn 'Collectors Item' fel Y Caban.

Mae Andrew Loskowsky o'r New York Times a awdur 'We Love Magazines' yn credu for delwedd-dylunio-llyniau a erthyglau DHFF yn 'Important Cultural Timecapsule.'

Rydym yn cynnal cyfweliadau i ddewis criw newydd i weithio ar y mag, cysylltwch nawr i gael cyfweliad!!
Ebost: prisoner@cellb.org
Gwefan: www.cellb.org
Ffôn: 01766 832001

Heddlu Gogledd Cymru

Galwar bobl ifanc Gogledd Cymru!

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? A oes gennych chi syniad da am brosiect atal trosedd fyddai'n helpu eich cymuned i fod yn ardal fwy diogel i fyw ynddi?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Trechu Trosedd eisiau cefnogi grwpiau ieuenctid rhwng 5 a 25 oed drwy roi grantiau o hyd at £500 iddynt i'w helpu wireddu eu syniad.

- Meddyliwch am broblem, megis bwlio, fandaliaeth, graffiti neu unrhyw fater cymunedol arall a gweithgaredd fyddai'n helpu i'w leihau
- Cwblhewch ein ffurflen gais syml
- Anfonwch eich cais drwy ebost at: enquiries@crimebeatnorthwales.co.uk

Mi fydd Pwyllgor yr Uwch Siryfion yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi os ydych yn llwyddiannus.

Os ydych yn llwydiannus yna bydd i fyny i'ch prosiect weithio.

Mae rhagor o wybodaeth am
Trechu Trosedd ar gael ar ein gwefan
www.crimebeatnorthwales.co.uk

Theatr Ieuenctid cenedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd mae'r Theatr Ieuenctic cenedlaethol Cymru yn hysbysebu clyweliadau ar gyfer eu bod breswylfa yr haf ar gyfer gwneuthurwyr theatr ifanc, a gydd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr professiynol y diwydiant i greu, gwireddu a pherfformio cynhyrchiad unigryw a fydd wedyn yn mynd ar daith i leoliadau yng Nghymru. Mae'n gyfle gwych!

Mae Theatr Ieuenctic cenedlaethol Cymru yn ceisio eu cyrraedd (16 - 21 oed) sydd â angerdd am actio neu sydd wrth eu bodd celf a dylunio, neu sy'n gweithio ar y goleuadau a / neu sain, boed hynny ar gyfer eu hysgol neu ieuenctid cynyrchiadau theatr.

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Tania Lucas: tania.lucas@nyaw.co.uk    

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi