Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Pethau i'w gwneud

Sara Ackers
Sara Ackers

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd

Hefyd mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd tu allan Arfon, Dwyfor a Meirionnydd. Galli di weld rhain ar y dudalen yma:


Arall
ARCHAEOLEGWYR ANTURUS ERYRI
Mae Archaeolegwyr Anturus Eryri yn brosiect newydd arloesol ar gyfer pobl ifanc sydd yn awyddus i ymchwilio amgylcheddau hanesyddol ac archaeolegol Eryri.
Mae rhaglen o weithgareddau wedi eu trefnu, gwelwch poster wedi ei atodi isod.

Cysylltwch â Dan Amor, Ymddiriedolaeth Archaeological Gwynedd Daniel.Amor@heneb.co.uk 01248 366971 www.heneb.co.uk am fwy o wybodaeth.
Venue Cymru, Llandudno
Beth Sydd Ymlaen?

Cyngerdd Dathliad Penblwydd 10oed Ty Gobaith
Dydd Sadwrn - 28 Mehefin 7:30yh

James Blunt
Dydd Mawrth - 1 Gorffennaf 7:30yh

Am fwy o fanylion am ddigwyddiadau yn Venue Cymru, dilynwch y linc isod:
Gwefan Venue Cymru

Cymraeg i Oedolion

Dysgu Cymraeg gyda Coleg Menai Gwanwyn/Haf yma

Coleg Menai, Llangefni - Dydd Iau 10:00yb - 12:00yp - 01/05/14 - 8 wythnos £16.50
Ysgol Haf
Coleg Menai, Bangor - Dydd Llun a Dydd Mawrth 10:00yb - 3:00yp - 30/06/14 ac 01/07/14 - 2 diwrnod £11.00 (Mynediad lefel 1 a 2)
Gloywi Iaith
(Cwrs i siaradwyr Cymraeg rhugl sydd isio gwella eu sgiliau ysgrifennu) - Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher 10:00yb - 3:00yp - 30/06/14 - 02/07/14 - 3 diwrnod £19.80

50% consesiwn ar gael i rheina dros 60 oed a rhains sydd i fewn derbynned o budd-daliadau sicr

Am fwy o fanylion neu i gwarchodfa lle i chi plîs cysylltwch Eluned James:
Ffôn: 01248 370 125 ext.3904
Ebost: learnwelsh@gllm.ac.uk

Plîs gweler poster sydd wedi cael ei atodi ar gwaleod y dudalen

DHFF Mag

Fysa chi hefo diddordeb bod yn rhan o 'Dim o Ffotograffwyr, 'Jyrnalists' neu Ddylunwyr?

Mae magasin DHFF-MAG nawr yn ei ail flwyddyn ac yn cael ei ystyried yn 'Collectors Item' fel Y Caban.

Mae Andrew Loskowsky o'r New York Times a awdur 'We Love Magazines' yn credu for delwedd-dylunio-llyniau a erthyglau DHFF yn 'Important Cultural Timecapsule.'

Rydym yn cynnal cyfweliadau i ddewis criw newydd i weithio ar y mag, cysylltwch nawr i gael cyfweliad!!
Ebost: prisoner@cellb.org
Gwefan: www.cellb.org
Ffôn: 01766 832001

Heddlu Gogledd Cymru

Galwar bobl ifanc Gogledd Cymru!

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? A oes gennych chi syniad da am brosiect atal trosedd fyddai'n helpu eich cymuned i fod yn ardal fwy diogel i fyw ynddi?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Trechu Trosedd eisiau cefnogi grwpiau ieuenctid rhwng 5 a 25 oed drwy roi grantiau o hyd at £500 iddynt i'w helpu wireddu eu syniad.

- Meddyliwch am broblem, megis bwlio, fandaliaeth, graffiti neu unrhyw fater cymunedol arall a gweithgaredd fyddai'n helpu i'w leihau
- Cwblhewch ein ffurflen gais syml
- Anfonwch eich cais drwy ebost at: enquiries@crimebeatnorthwales.co.uk

Mi fydd Pwyllgor yr Uwch Siryfion yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi os ydych yn llwyddiannus.

Os ydych yn llwydiannus yna bydd i fyny i'ch prosiect weithio.

Mae rhagor o wybodaeth am
Trechu Trosedd ar gael ar ein gwefan
www.crimebeatnorthwales.co.uk
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi