Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Pethau i'w gwneud

Sara Ackers
Sara Ackers

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd

Hefyd mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd tu allan Arfon, Dwyfor a Meirionnydd. Galli di weld rhain ar y dudalen yma:


Arall
ARCHAEOLEGWYR ANTURUS ERYRI
Mae Archaeolegwyr Anturus Eryri yn brosiect newydd arloesol ar gyfer pobl ifanc sydd yn awyddus i ymchwilio amgylcheddau hanesyddol ac archaeolegol Eryri.
Mae rhaglen o weithgareddau wedi eu trefnu, gwelwch poster wedi ei atodi isod.

Cysylltwch â Dan Amor, Ymddiriedolaeth Archaeological Gwynedd Daniel.Amor@heneb.co.uk 01248 366971 www.heneb.co.uk am fwy o wybodaeth.

Baracaws Theatre - Dros Y Top

Yn pendilio rhwng y llon a’r lleddf, y melys a’r chwerw dyma gipolwg sydyn ar y pam, y sut, y pwy, a’r ble a ysgogodd y gyflafan waethaf a welodd Cymru ac Ewrop erioed.

Dydd Mercher - 16ed Ebrill - 7:30yh Neuadd Goffa, Criccieth, E-Bost: elizabethgeorge61@hotmail.com, Siop Newsday, Criccieth neu Elizabeth George - 01766 523566
Dydd Sadwrn - 26ed Ebrill - 7:30yh Yr Ysgol Uwchradd, Botwnnog, Carys Evans - 01758 730748

Dydd Mawth - 29fed Ebrill - 7:30yh Neuadd Llanegryn, ger Tywyn, Avril Micah - 01654 711232
Dydd Mercher - 30fed Ebrill - 7:30yh Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, Mena Price - 01766 830435
Dydd Iau - 1af Mai - 7:30yh Galeri, Caernarfon, Swyddfa Docynnau - 01286 685222
Dydd Gwener - 2ail Mai - 7:30yh Galeri, Caernarfon, Swyddfa Docynnau - 01286 685222

Venue Cymru, Llandudno
Beth Sydd Ymlaen?

Derren Brown: Infamous
Dydd Iau 15ed o Fai 7:30yh, Dydd Gwener 16ed o Fai 7:30yh a Dydd Sadwrn 17fed o Fai 7:30yh -Mae'r cynhyrchiad yma ddim yn addas i person o dan 12

Cymraeg i Oedolion

Dysgu Cymraeg gyda Coleg Menai Gwanwyn/Haf yma

Coleg Menai, Bangor - Dydd Gwener 1:00yp - 3:30yp - 02/05/14 - 6 wythnos £16.50
Coleg Menai, Llangefni - Dydd Iau 10:00yb - 12:00yp - 01/05/14 - 8 wythnos £16.50
Cwrs detholwr Cymraeg yn y gweithle
Coleg Menai, Llangefni - Dydd Gwener 10:00yb - 4:00yp - 20/06/14 - 1 Diwrnod - AM DDIM (Fel rhan o'r NIACE Wythnos Dysgu Cymru Oedolion dysgwr)
Ysgol Haf
Coleg Menai, Bangor - Dydd Llun a Dydd Mawrth 10:00yb - 3:00yp - 30/06/14 ac 01/07/14 - 2 diwrnod £11.00 (Mynediad lefel 1 a 2)
Gloywi Iaith
(Cwrs i siaradwyr Cymraeg rhugl sydd isio gwella eu sgiliau ysgrifennu) - Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher 10:00yb - 3:00yp - 30/06/14 - 02/07/14 - 3 diwrnod £19.80

50% consesiwn ar gael i rheina dros 60 oed a rhains sydd i fewn derbynned o budd-daliadau sicr

Am fwy o fanylion neu i gwarchodfa lle i chi plîs cysylltwch Eluned James:
Ffôn: 01248 370 125 ext.3904
Ebost: learnwelsh@gllm.ac.uk

Plîs gweler poster sydd wedi cael ei atodi ar gwaleod y dudalen
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi