Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Pethau i'w gwneud

Sara Ackers
Sara Ackers

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd

 


Venue Cymru, Llandudno
Beth Sydd Ymlaen?

Am fwy o fanylion am ddigwyddiadau yn Venue Cymru, dilynwch y linc isod:
Gwefan Venue Cymru


DHFF Mag

Fysa chi hefo diddordeb bod yn rhan o 'Dim o Ffotograffwyr, 'Jyrnalists' neu Ddylunwyr?

Mae magasin DHFF-MAG nawr yn ei ail flwyddyn ac yn cael ei ystyried yn 'Collectors Item' fel Y Caban.

Mae Andrew Loskowsky o'r New York Times a awdur 'We Love Magazines' yn credu for delwedd-dylunio-llyniau a erthyglau DHFF yn 'Important Cultural Timecapsule.'

Rydym yn cynnal cyfweliadau i ddewis criw newydd i weithio ar y mag, cysylltwch nawr i gael cyfweliad!!
Ebost: prisoner@cellb.org
Gwefan: www.cellb.org
Ffôn: 01766 832001


Heddlu Gogledd Cymru

Galwar bobl ifanc Gogledd Cymru!

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? A oes gennych chi syniad da am brosiect atal trosedd fyddai'n helpu eich cymuned i fod yn ardal fwy diogel i fyw ynddi?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Trechu Trosedd eisiau cefnogi grwpiau ieuenctid rhwng 5 a 25 oed drwy roi grantiau o hyd at £500 iddynt i'w helpu wireddu eu syniad.

- Meddyliwch am broblem, megis bwlio, fandaliaeth, graffiti neu unrhyw fater cymunedol arall a gweithgaredd fyddai'n helpu i'w leihau
- Cwblhewch ein ffurflen gais syml
- Anfonwch eich cais drwy ebost at: enquiries@crimebeatnorthwales.co.uk

Mi fydd Pwyllgor yr Uwch Siryfion yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi os ydych yn llwyddiannus.

Os ydych yn llwydiannus yna bydd i fyny i'ch prosiect weithio.

Mae rhagor o wybodaeth am
Trechu Trosedd ar gael ar ein gwefan
www.crimebeatnorthwales.co.uk


Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd mae'r Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru yn hysbysebu clyweliadau ar gyfer eu bod breswylfa yr haf ar gyfer gwneuthurwyr theatr ifanc, a gydd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr professiynol y diwydiant i greu, gwireddu a pherfformio cynhyrchiad unigryw a fydd wedyn yn mynd ar daith i leoliadau yng Nghymru. Mae'n gyfle gwych!

Mae Theatr Ieuenctic cenedlaethol Cymru yn ceisio eu cyrraedd (16 - 21 oed) sydd â angerdd am actio neu sydd wrth eu bodd celf a dylunio, neu sy'n gweithio ar y goleuadau a / neu sain, boed hynny ar gyfer eu hysgol neu ieuenctid cynyrchiadau theatr.

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Tania Lucas: tania.lucas@nyaw.co.uk    

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi