Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Meic

Yn cyflwyno Meic...

Mae Meic yn wasanaeth llinell gymorth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen yn eich ardal leol i helpu i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Fe roddwn wybodaeth ddibynadwy i chi, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen i wneud newid.

Cysylltwch â ni yn y Gymraeg neu’r Saesneg – cewch chi ddewis! Rydym ar agor o 8 y bore hyd ganol nos (08:00 – 00:00), 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, ebost, testun SMS a negeseuon ebrwydd. Mae Meic yn gyfrinachol, yn ddi-enw, am ddim ac i chi.

 Meic – gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’ch bywyd.

Ffôn: 080880 23456, Testun SMS: 84001, IM/sgwrsio ar y we: www.meiccymru.org

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi