Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Rhieni Ifanc Ni

Nod y prosiect:

Prif nod y prosiect fydd darparu gwasanaeth holistig a dwyieithog mewn awyrgylch cyfforddus i rieni ifanc Gwynedd.  Bydd y prosiect yn ceisio mynd i'r afael â'r diffyg darpariaeth mewn ardaloedd difreintiedig a gwledig y sir gan geisio efelychu rhai o egwyddorion y rhaglen Dechrau'n Deg. Bydd 3 prif bartner yn rhan o'r prosiect a thrwy weithio mewn consortiwm bydd amrywiaeth o wasanaeth a chefnogaeth yn cael ei gynnig. Byddwn yn cynnig gwasanaeth dros 3 blynedd i o leiaf 100 o deuluoedd.  Byddwn yn manteisio ar arbenigedd presennol y gwasanaethau i gefnogi'r prosiect hwn. Mae GISDA, Trais yn y Cartref De Gwynedd a SNAP Cymru yn brofiadol wrth weithio gyda phobl ifanc yn eu meysydd eu hunain. 

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda GISDA ar 01286 671153

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi