Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Llinell Gymorth Tai i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryiol

Llinell gymorth newydd ynglŷn â thai ar gyfer Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru
 
 
Bydd llinell gymorth tai genedlaethol Shelter Cymru ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn rhoi cyngor a chymorth ynglŷn â thai yn benodol ar gyfer y grŵp hwn o bobl ledled Cymru gyfan.
 
Meddai cydlynydd y prosiect, Lynne Alldridge: “Yn anffodus, mae aelodau or gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn dal i wynebu llawer o ragfarn a gwahaniaethu. Yn ogystal ag effeithio ar y math o ddewisiadau tai a wnânt, fe all hefyd atal rhai pobl rhag ceisio cyngor a chymorth pan fydd ganddynt broblemau.
 
“Mae cael cyngor cyn gynted â phosibl yn lleihaur tebygolrwydd y bydd problem tai yn gwaethygu i fod yn argyfwng, felly maen hollbwysig bod pobl yn gwybod lle y gallant fynd i gael cymorth.
 
” Sefydlwyd y llinell gymorth hon er mwyn ceisio sicrhau bod gwasanaethau cyngor ar dai ar gael yn fwy hwylus i bobl yn y gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Bydd yn adnodd syn ddiogel, yn agored ac yn ymatal rhag barnu rhywbeth syn bwysig iawn i bobl syn aml yn teimlon agored i niwed oherwydd gwahaniaethu a diffyg derbyniad gan eraill.”
 
Rhif y llinell gymorth yw 0844 264 2554 a bydd ar agor bob diwrnod or wythnos o 9am tan 5pm. Gall pobl hefyd anfon e-bost at lgbthousinghelpline@sheltercymru.org.uk
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi