Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Gisda

GISDA
GISDA

Amdan Gisda

Nod Gisda yw -
Cynnig cyfle i bobl sy'n agored i niwed yn ein cymdeithas i wella eu hansawdd bywyd fel na fyddant o dan anfantais ohewrwydd tlodi.

Mae GISDA yn gwmni cofrestredig wedi'i gyfyngu drwy warant sydd â statws elusennol. Ceith ei rheoli gan grẃp o Ymddiriedolowyr sy'n gyfrifol yn y pen draw am bob agwedd ar y Cwmni.

Bydd GISDA yn rhoi cymorth i tua 100 o bobl ifanc bob blwyddyn ac ar hyn o bryd yr ydyn yn gallu helpu 56 o bobl ifanc ar y tro gyda'r canlynol:

 • Tai â Chymorth
 • Addysg
 • Hyffordiant
 • Gwaith
 • Cyllidebu
 • Iechyd
 • Sgiliau Bwyd a gwasanaethau eraill

Am fwy o fanylion cysylltwch:

Prif Swyddfa yng Nghaernarfon
GISDA
22/23 Y Maes
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2NA
Ffôn: 01286 671153
Ffacs: 01286 671182

Swyddfa Blaenau Ffestiniog
GISDA Blaenau Ffestiniog
Yr Hen Co-Op
49 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AG
Ffôn: 01766 830260
Ffacs: 01766 832495

Swyddfa Pwllheli
GISDA Pwllheli
31a Stryd Pen Lan
Pwllheli
LL53 5DE
Ffôn: 01758 228008

Ebost: Gisda@gisda.co.uk


Mentro 'Mlaen

Ydych chi rhwng 14 a 25 mlwydd oed?

Chwilio am gyfleon profiad gwaith neu wirfoddoli i'ch cael i waith?

Dewch draw i fod yn rhan o brosiect Mentro Mlaen!!

Gweithareddau, Achrediadau a mwy...

 • Celf a chrefft
 • Peldroed
 • Gweithgareddau Awyr Agored
 • Adeiladu Tîm
 • Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith
 • Codi Hyder
 • Rheoli Dicter
 • Sgiliau Byd Gwaith

...a llawer mwy!

Byddwch yn ran o 'Mentro Mlaen'!

Dewch i'n gweld yn ein Canolfannau, ym Mhwllheli, Blaenau Ffestiniog a Chaernarfon.

Lle i Gymdeithasu, cymeryd rhan mewn gweithgareddau a gweithio tuag at Achrediadau Agored Cymru newu WEA Cymru.

http://www.gisda.org/mentro-mlaen-y-prosiect.html
#mentromlaen
01286 671 153Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi