Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cynllun Canol

Be ydi’r cynllun?

Cyfle i bobl ifanc sydd unai yn ddigartref neu mewn peryg o fod yn ddigartref gael help i siarad efo’u rhieni / teulu / landlords er mwyn trio gwneud pethau yn well adref ac i stopio pobl ifanc fynd yn ddigartref. Neu help i bobl ifanc sydd wedi gadael adra wneud cyswllt yn ôl efo teulu.

Pwy sydd yn cael gofyn am y gwasnaeth?

Unrhyw berson ifanc rhwng 14 – 25 oed sydd yn byw yng Ngwynedd, neu unrhyw riant / teulu neu landlord.

Oes rhaid talu?

Na

Sut mae gofyn am y gwasaneth?

Ffonio 01286672922 
E bostio gwybodaeth@cartrefbontnewydd.org
Neu postio / galw i mewn yn Cartref Bontnewydd, Bontnewydd, Caernarfon.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi