Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cwmni Ifanc Ty'r Ysgol Caernarfon

Tyr Ysgol
Tyr Ysgol

Mae Cwmni Ifanc Ty’r Ysgol yn gwmni gyda bwrdd o 12 o gyfarwyddwyr gwirfoddol a sefydlwyd 2002 pan brynwyd hen dy gofalwr yr hen ysgol sydd tu cefn i Canolfan Ieuenctid Caernarfon.

Ar ol llawer iawn o waith ar yr adeilad mae’r cwmni bron mewn sefyllfa i gael agoriad swyddogol.
Mi fydd y ganolfan yn le i bobl ifanc fynd am sgwrs a chyngor ar unrhyw problem sydd yn eu poeni, mewn awyrgylch clen a chyfrinachol.

Mi fydd pobl ifanc o ardaloedd neu wledydd eraill fydd yn ymweld a Caernarfon yn gallu gwneud defnydd o’r llety yn Ty’r Ysgol.

Yn ystod yr wythnosau nesaf mi fydd y cwmni yn penodi rheolwr rhan amser i drefnu’r rhaglen ac i redeg y ganolfan o ddydd i ddydd, hefyd hyrwyddo’r ganolfan i glientau ac i drafod rhai achosion gyda’r pobl ifanc.

Mae’r oriau agor a’r amserlen o ddydd i ddydd i’w penderfynu, ond mi fydd y wybodaeth yn cael eu harddangos yma for fuan a phosib.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 672045 neu 07810757153

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi