Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Gwasanaeth Meddygol Allan o Oriau

Os ydych angen gofal meddygol brys allan o oriau, sef rhwng:  

Dyddiau'r wythnos:      6:30 y.h. ac 8:00 y.b.

Penwythnos:               Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau'r Banc - trwy'r dydd

FFONIWCH  0300 123 55 66 i drefnu apwyntiad

Os ydych angen gweld deintydd ar frys, tu allan i oriau gwaith, sef rhwng:

Dyddiau'r wythnos:      6:30 y.h. ac 8:00 y.b.

Penwythnos:               Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau'r Banc - trwy'r dydd

FFONIWCH GALW IECHYD CYMRU  0845 6010128

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi