Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Mon
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Mon

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn (GCI) yn bartneriaeth rhwng yr asiantaethau ac Awdurdodau Lleol Gwynedd a Môn.

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn yn bartneriaeth sydd yn atebol i Fwrdd Rheoli ac yn Wasanaeth gan y partneriaid canlynol:

Awdurdod Lleol Gwynedd
Awdurdod Lleol Ynys Mon
Heddlu Gogledd Cymru
Bwrdd Iechyd Gwynedd a Môn
Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru

Yr amcanion allweddol i'w cyflawni drwy sefydlu'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yw:

• gweinyddu cyfiawnder yn gyflym
• sicrhau bod troseddwyr ifanc yn gwybod beth yw canlyniadau eu troseddu
• ymyriadau sy'n cyfateb i ddifrifoldeb a dyfalwch y troseddu
• annog pobl ifanc i wneud iawn am eu trosedd gyda dioddefwyr a'r gymuned
• atgyfnerthu cyfrifoldebau rhieni

Mae'r Gwasanaeth wedi ei leoli yn Y Felinheli.  Mae Swyddfa Menai wedi ei lleoli ger glan y môr.  Mae'r tîm yn gyfrifol am ardaloedd yng Ngwynedd a Môn.

Swyddfa Menai,
Glan y Môr,
Y Felinheli,
Gwynedd

Ffôn: 01248 679183
Ebost: youthjusticeservices@gwynedd.gov.uk

Mae'r tîm yn gyfrifol am ddarparu holl Wasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid ar gyfer oedran 10-18.  Mae hyn yn cynnwys gwaith ataliol, gwaith ymyrraeth cynnar, cefnogaeth cyn ymddangosiadau llys a gwaith yn y Llys ac ar ôl ymddangosiadau Llys.

Maent hefyd yn darparu gwasanaethau oedolion addas ar gyfer pobl ifanc sydd yn cael eu cyfweld gan yr Heddlu.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi