Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

Telerau

Ymwrthodiad atebolrwydd
Mae pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau fod cynnwys Gwynedd-Ni yn gywir ond mae’n bosib y gall rhai manylion newid. Rydym yn diweddaru ac yn datblygu’r wybodaeth yn gyson ond yn ddibynol ar dderbyn gwybodaeth gyfredol gan eraill.

Os ydych yn amau cywirdeb, cysylltwch â Gwynedd-Ni (01286) 675570 neu anfonwch neges i gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru

Mae Cyngor Gwynedd yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i'w llawrlwytho ar y safle am firysau. Nid yw’r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed sy'n digwydd o ganlyniad i lawrlwytho deunydd oddi ar wefan Gwynedd-Ni. Yr ydym yn argymell y dylai defnyddwyr ail-wirio pob deunydd a lawrlwythir gyda'u meddalwedd gwrth-firws eu hunain.

Gwefannau allanol
Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Gwynedd-Ni na Chyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti yma mewn unrhyw ffordd.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi