Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

Tecstia-Ni

Fysa ti yn licio gwybod be sy’n digwydd yn dy ardal - digwyddiadau, gigs, gweithgareddau a gwybodaeth am faterion pwysig? Drwy lenwi’r ffurflen isod cei gofrestru i dderbyn pob math o wybodaeth drwy decst.

Gofynna gwestiwn
Mae’n bosib i ti anfon cwestiynau atom yn gofyn am wybodaeth benodol. Tecstia dy gwestiwn nawr - 07920 083909.

E-bost
Os wyt isio ni dy e-bostio gyda’r wybodaeth hefyd, rho dy gyfeiriad e-bost.

*GorfodolCyfrinachol - ni fyddwn yn rhoi dy fanylion i unrhyw un arall!

 
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi