Neidio i'r

Nitradau (Poppers)

Poppers, Rush, Liquid Gold,TNT, Amyl, Butyl

Beth?
Fel arfer yn cael eu galw yn “poppers”, mae Nitradau yn hylif clir, melyn sy’n cael ei werthu fel arfer mewn poteli bach mewn gwahanol lefydd, o siopau rhyw i glybiau nos a hyd yn oed siopau papurau newydd.
Mae 3 math;

 • Amyl
 • butyl
 • Isobutyl Nitrate

ond maent yn debyg iawn i’w gilydd a’r cwbl yn cael eu nabod fel Nitradau Alcyl fel arfer.
Mae’r anwedd sy’n dod o’r hylif yn cael ei anadlu yn uniongyrchol o botel, neu ddarn o ddefnydd, ac yn achosi i’ch pibellau gwaed chwyddo a churiad y galon i gyflymu. Mae hyn yn caniatáu mwy o waed i gyrraedd y galon a’r ymennydd, ac yn achosi “head rush”, a all wneud defnyddwyr deimlo’n benysgafn, a bod amser yn arafu. Mae’r effeithiau hyn ond yn para ychydig funudau, ac yn aml yn gadael defnyddwyr gyda chur pen.
Mae rhai pobl yn defnyddio poppers gan eu bod yn credu y gallant wneud rhyw yn brofiad gwell, ond mae Poppers hefyd yn gallu atal dynion rhag cael codiad.

Risgiau:

 • Cyfog
 • Pendro
 • Cur pen
 • Chwydu
 • Teimlo’n benysgafn
 • Gall ei ddefnyddio yn rheolaidd achosi brech o amgylch y trwyn a’r geg
 • Gall losgi’r croen wrth i chi ei gyffwrdd
 • Mae’n fflamadwy iawn
 • Gall achosi trawiad ar y galon os yw pobl gyda phroblemau gyda’r galon neu bwysau gwaed
 • Mae’n achosi pwysau ar bêl y lygad, felly gall fod yn beryglus os yw rhywun gyda Glawcoma neu glefyd y llygad
 • Mae’n hynod o wenwynig a gall achosi marwolaeth os caiff ei lyncu.

Y Gyfraith:
Mae Nitradau yn cael eu rheoli o dan y Ddeddf Meddyginiaethau, ond fel arfer yn cael eu gwerthu fel “room deodorisers” felly nid yw’n anghyfreithlon eu prynu a’u cael yn eich meddiant.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi