Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Cerdd Cymunedol Cymru

Dyma lle gei di ddangos dy dalent! Mae Cerdd Cymunedol Cymru yn rhedeg cyrsiau cyfforus lle y byddi di’n dysgu sgiliau newydd drwy cerddoriaeth.

Mi gei hefyd tystysgrif CGC ar diwedd y cwrs. Y tri cwrs sydd ar gael i ti ddewis ohono ydi:

  • Noiseworks - Creu a chwarae cerddoriaeth dy hun unai adra, yn dy gymuned neu yn dy ysgol!
  • Complete Control Music - Dyma’r cwrs i ti os yr hoffet weithio o fewn y maes cerddoriaeth. Gei di ddysgu am recordio a rhyddhau cerddoriaeth a sgiliau busnes!
  • Ciwdod - Gei di gyfle i fynd i weithdy lle y byddi di’n rhan o recordio a rhyddhau sengl drwy Cymraeg!

Am fwy o wybodaeth am y tri cwrs, gweler:
www.communitymusicwales.co.uk
Neu ffonia Cerdd Cymunedol Cymru ar:
Ffôn: 01286 685248

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi