Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Gwobr John Muir

Wrth weithio tuag at tystysgrif gan John Muir mi fyddet yn dysgu a gofalu dros byd natur sy'n hwyl ac yn anturus. Gall unrhyw un fod yn rhan o’r cynllun, sy’n grêt i grẃpiau o ffrindiau a teuluoedd fod yn rhan o rhywbeth gyda’i gilydd.

Mae yna dair gwahanol tystysgrif i gael:

Gwobr Darganfyddiad: Hêr i ti ffeindio ardal gwyllt dy hun sy’n gallu bod rhywle o ardd, parc neu fynydd!

Ar ôl ffeindio dy ardal wyllt, rhaid i ti ddysgu fwy amdano. Edrycha ar ba anifeiliad a planhigion sydd yna; gelli di hyd yn oed  gampio yna os ti’n ddigon dewr! Mae’r wobr yma I wneud gyda dod i nabod dy ardal a cael profiad ohono.

Gwobr Gwarchod: Gan bod John Muir wedi helpu sefydlu parciau cenedlaethol cyntaf y byd, mae pwyslais mawr yn y wobr hon i amddiffyn dy ardal wyllt. Gall hyn fod drwy lleihau sbwriel, plannu coed neu hyd yn oed gwneud arolwg o’r bywyd gwyllt.

Gei di fwy o wybodaeth ar:
www.jmt.org

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi