Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Llyfrgelloedd

Llyfrgell Caernarfon
Llyfrgell Caernarfon

Mae 17 llyfrgell yng Ngwynedd lle gallwch

• Fenthyg llyfrau a llyfrau llafar am ddim, am 3 wythnos ar y tro.
• Ofyn i'r llyfrgell i cael unrhyw lyfr i fewn am ddim
• Defnyddio cyfrifiadur am ddim yn cynnwys mynediad i’r We, prosesu geiriau, paratoi taenlenni, prosesu lluniau digidol ac e-bostio
• Benthyg DVDs a Gemau cyfrifiadurol am dal bychan yr wythnos
• Gael cymorth gyda gwaith cartref a mynediad at y safleoedd yma (byddwch angen eich rhif cerdyn llyfrgell i logio ymlaen)

Oxford English Dictionary      
Britannica Student 12-18    
Oxford Reference  

Mae cael cerdyn llyfrgell a dod yn aelod o’r llyfrgell yn hawdd - galwch i mewn i unrhyw lyfrgell yng Ngwynedd i gael ffurflen syml sy’n gofyn am eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni. Gallwch llofnodi’r ffurflen eich hunain os ydych dros 11 oed.

I ddefnyddio catalog y llyfrgell, cliciwch YMA! 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi