Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Jargon!

Mae ‘na lawer o dermau yn cael eu defnyddio pan yn sôn am y gwahanol fathau o tystysgrifau sydd ar gael. Dyma be maent yn feddwl!

TGAU  Y cymwyster sydd fel arfer yn cael ei gyflwyno ar ddiwedd blwyddyn 11 yn yr ysgol.

 

BTEC  Mae ‘na 3 gwahanol fath o BTEC ar gael sef: 1st Diploma sy’n gyfatebol â 4 TGAU; National Diploma sydd werth rhwng un a thri Lefel A ac National Certificate sydd werth dwy Lefel A.

CGC  Mae unedau CGC yn dy alluogi i ddysgu sut i wneud rhai tasgau sydd yn gysylltiedig â bywyd gwaith a dy fod yn rhoi’r sgiliau yma i arfer.

 

CACHE  Mae tystysgrifau CACHE yn ffocysu ar ddysgu materion gofal ac addysg o fewn maes plant a phobl ifanc.

City and Guilds  Mae tystysgrif City & Guilds ar gael mewn nifer o faesydd ac yn dy helpu i ddatblygu sgiliau o fewn maes penodol ar gyfer dy ddyfodol.

 

OCN  Mae unedau OCN yn gyrsiau byr ac ymarferol sy’n ddysgu sgiliau newydd i ti.

HNC/HND  Mae’r tystysgrifau yma yn gyfatebol i gradd prifysgol, ond yn lle dy fod yn ennill gwybodaeth mae HNC/HND yn fwy ymarferol.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi