Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cymorth

Croeso i dudalennau cymorth Gwynedd-Ni. Mae ‘na wybodaeth am ble i droi am help os wyt ti'n ddigartref neu os wyt yn helpu i ofalu am rywun yn y teulu sydd yn sal neu'n anabl. Efallai bod gen ti sylw i wneud i'r Heddlu neu wyt ti eisiau gwybod pa wasanaethau sydd gan y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i'w gynnig - i gael mwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrych ar y ddewislen ar y chwith.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi