Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Yr Amgylchedd

Ailgylchu

Ydi dy deulu di yn ailgylchu? Helpa dy fam neu dy dad i ailgylchu! Dyma restr o bethau galli di ailgylchu:

Bocs Glas

 • Boteli plastig
 • Poteli a jariau gwydr
 • Caniau bwyd a diod
 • Chwistrelli
 • Ffoil
 • Papur a cherdyn.

Felly cofia am:

 • Boteli llefrith
 • Poteli sgwash
 • Poteli pop
 • Poteli shampŵ a photeli deunyddiau glanhau
 • Bocsys grawnfwyd
 • Canol y papur toiled
 • Bocs o amgylch past dannedd
 • Bocsys wŷau a chylchgronau a phapurau newydd

Fedri di feddwl am fwy o esiamplau? Gadael i ni wybod beth wyt ti’n ailgylchu!

Bin Bwyd Brown 22 litr
Galli di gael gwared o wastraff bwyd yn hawdd yn y bin bwyd brown 22 litr. Cofia am bethau fel:

 • Bagiau tê
 • Gweddillion coffi
 • Bara
 • Cig (a’r esgyrn)
 • Ffrwythau a llysiau (fel croen banana, calon afal, plicion tatws a moron)
 • Pysgod a’u hesgyrn
 • Caws a gweddillion prydau.

Bin Olwyn Brown - Gwastraff Gardd
Yma rwyt ti’n rhoi gwastraff o’r ardd. Felly os wyt ti’n helpu mam neu dad yn yr ardd, galli roi pethau fel:

 • Gwair wedi ei dorri
 • Blodau
 • Dail
 • Brigau coed a chwyn

 Hefyd, os oes gen ti gwningen, galli di roi llwch lli, gwair a phapur wedi ei larpio o’r cwt yn y bin yma.

Bin Olwyn Gwyrdd
Yma rwyt ti’n rhoi y pethau na all eu ailgylchu na’u compostio, fel:

 • Pacedi creision
 • Clytiau
 • Plastig sydd yn rhy denau i’w ailgylchu, er enghraifft potiau iogwrt.

Bwyd
Faint o fwyd wyt ti’n daflu bob wythnos? Mae pawb yn gwastraffu bwyd all gael ei ddefnyddio.

Cofia ei bod hi’n bwysig iawn i ddefnyddio’r Bin Brown 22 litr i gompostio’r bwyd dros ben. Beth am feddwl am syniadau i daflu llai o fwyd. Dyma rai pethau fedri di wneud:

- Beth am rewi hanner torth, wedyn ei thynnu allan pan mae ei angen?
- Os ydi mam neu dad wedi coginio gormod o fwyd, galli rewi rhan ar gyfer pryd eto.
- Beth am wneud smŵddis os oes ‘na ormod o ffrwythau angen eu defnyddio?
- Os oes ‘na lysiau ar ol, beth am wneud pizza gyda’r llysiau?

Os oes gen ti fwy o syniadau sut i leihau gwastraff bwyd, cofia adael i ni wybod!

Mae digon o ryseitiau ar gyfer defnyddio bwyd dros ben ar wefan Caru Bwyd, Casau Gwastraff, er enghraifft:

 • Cyri llysiau cartref
 • Stroganoff Madarch
 • Cawl Minestrone
 • Ratatouille
 • Risoto Selsig
 • Couscous gyda Llysiau wedi’u rhostio
 • Smwddi pinafal a banana
 • Cawl cyw iar
 • Pizza

Gofyn i mam neu dad dy helpu.

Os oes gen ti ryseitiau neis, gadael i ni wybod!

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk