Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Yr Amgylchedd

Sbarci a Fflic

Dysga sut i arbed ynni yn dy ysgol, ac adref gyda Sbarci a Fflic. Mae Sbarci a Fflic yn trio eu gorau i dy helpu i leihau ôl troed carbon Gwynedd.

Rydym yn defnyddio ynni bob dydd i oleuo ein cartrefi a’r ysgol, i wresogi ein cartref a’r ysgol, ac er mwyn defnyddio offer trydanol fel y teledu a chyfrifiadur. Rydym hefyd yn defnyddio llawer o ynni i baratoi bwyd ac mewn ceir. Mae ynni yn adnodd pwysig a gwerthfawr ac mae’n bwysig i ni beidio â’i wastraffu. 

Ymuna gyda Sbarci a Fflic i ddysgu am ynni.     

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk