Gwynedd Ni
Neidio i'r

Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd

Cynllun ysgolion iach
Cynllun ysgolion iach
Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd

Mae pob ysgol Gynradd ac Uwchradd yng Ngwynedd yn perthyn i’r Cynllun yma. Bwriad y Cynllun Ysgolion Iach yw hybu iechyd a lles plant Gwynedd drwy:
• wella cyfathrebu
• hybu bwyta ac yfed yn iach
• gwella hunan hyder
• gwella a pharchu’r amgylchedd
• gwella ffitrwydd
• dysgu am fanteision peidio ysmygu
• dysgu am addysg gyffuriau ac alcohol
• dysgu am addysg rhyw a pherthnasoedd
• sicrhau diogelwch
Cewch fwy o wybodaeth wrth fynd i wefan Ysgolion Iach (www.ysgolioniachgwynedd.org).
Mae adran  arbennig i blant  efo  wal fideo, barn plant, gemau, dolenni defnyddiol a chyfle i rhannu gwybodaeth gyda disgyblion eraill.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk