Gwynedd Ni
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd > Diet a ffitrwydd

Diet a ffitrwydd


Mae'n bwysig iawn i ti fwyta diet iach a chael digon o amrywiaeth, gall gormod o'r un peth neu ddim digon o rywbeth arall fod yn ddrwg i dy iechyd. Cymer olwg ar y dudalen Bwyd ar y chwith i gael dysgu mwy am y gwahanol fathau o fwyd a cael gwybod beth sy'n dda i ti.

Mae cadw'n ffit yn bwysig iawn hefyd ac mi ddylet ti fod yn gwneud o leiaf awr o ymarfer corff pob pob dydd 5 gwaith yr wythnos. Does dim rhaid iti ei wneud ar yr un pryd a chofia fod cerdded neu seiclo i'r ysgol yn cyfri hefyd, mwy o wybodaeth ar y dudalen ymarfer corff ar y chwith.

Mae hefyd restr o'r Canolfannau Hamdden yng Ngwynedd a gwybodaeth am Chwaraeon Anabledd Yng Nghymru.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk