Gwynedd Ni
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Yr Iaith Gymraeg

Grŵp ydi hunaniaith sy’n trio gwella sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd. Mae hunaniaith angen sgwennu strategaeth newydd, sef dogfen sy’n disgrifio sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd rŵan ac egluro beth fedrwn ni ei wneud i wella’r sefyllfa. Sgwennodd hunaniaith strategaeth fel hyn 3 blynedd yn ol hefyd.

Bryd hynny roedd 12 maes pwysig lle roedd angen gwella sefyllfa’r Gymraeg. Er mwyn sgwennu’r strategaeth newydd mae hunaniaith angen clywed eich barn chi ynglŷn a beth sy’n bwysig er mwyn gwella sefyllfa’r Gymraeg.

Ydi’r meysydd hyn yn bwysig o hyd?

1. Cymraeg yn y Teulu
2. Babis a Phlant.
3. Addysg Ddwyieithog ac Ysgolion
4. Pobl Ifanc a Chymdeithasu yn Gymraeg
5. Pobl Ifanc, symud i ffwrdd a'r Gymraeg
6. Cymraeg yn y Gymuned
7. Cymraeg ac Oedolion
8. Cymraeg a Busnes
9. Cymraeg a Gwirfoddoli
10. Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Gymraeg
11. Hawliau a Chyfle Cyfartal
12. Technoleg Gwybodaeth

Oes gennych chi syniadau eraill?
Cwblhau'r holiadur

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk