Gwynedd Ni
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Cymryd Rhan

Be' mae cymryd rhan yn feddwl?
• Bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i roi eu barn neu fod yn rhan o wneud penderfyniadau sy’n gallu effeithio ar eu bywydau.
• Bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad teg a’u trin hefo parch a fod pobl yn cymryd eu barn o ddifri.

Dylai pawb sydd yn gweithio hefo plant a phobl ifanc fod yn trafod ac yn holi barn plant a phobl ifanc er mwyn ceisio newid pethau er gwell.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Mae nifer o ffyrdd gwahanol o gymryd rhan, dyma rhai ohonynt:
• Yn yr ysgol: bod yn rhan o’r cyngor ysgol
• Yn y clwb ieuenctid: bod yn rhan o bwyllgor y clwb
• Yn y gymuned: bod yn rhan o dîm sy’n gweithio mewn canolfan gymunedol
• Yn y gymuned: bod yn rhan o fforwm lleol
• Yng Ngwynedd: bod yn rhan o'r Grŵp Barn

Mae’r dewis gan bawb os ydynt eisiau cymryd rhan ai peidio, ond mae’n ffordd dda i chdi ddeud dy ddweud yn y gymuned.  

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk