Gwynedd Ni
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Cyngor Ysgol

Mae bob ysgol cynradd ac uwchradd yng Ngwynedd hefo Cyngor Ysgol. Pwrpas y Cyngor Ysgol ydi cynrychioli disgyblion yr ysgol i gyd. Mae’r Cyngor Ysgol yn trafod unrhyw beth sydd yn poeni disgyblion yr ysgol ac wedyn yn penderfynu beth ydi’r peth gorau i wneud am y peth.

Dylai fod pob Cyngor hefo:

• Cadeirydd (gwneud yn siŵr bod yna drefn ym mhob cyfarfod)
• Is-gadeirydd (rhag ofn bod y cadeirydd yn absennol, neu angen mwy o help)
• Ysgrifennydd (ysgrifennu y prif bethau sy’n cael eu drafod)
• Trysorydd (os oes gan y cyngor bres eu hun, nhw sy’n gyfrifol am ei gyfri!)

Am fwy o wybodaeth ar Gynghorau Ysgol yng Nghymru ewch i wefan:
Llais Disgyblion Cymru 

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk