Gwynedd Ni
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Dweud dy ddweud

Croeso i dudalennau Dweud dy Ddweud Gwynedd-Ni. Mae ‘na wybodaeth am bethau fel:

  • Dy hawliau – be ydi dy hawliau di fel plentyn
  • Cymryd Rhan – egluro sut mae’n bosib i ti gymryd rhan a rhoi dy farn.
  • Holiadur Gwynedd-Ni
  • Cyfle i rhoid eich barn am ein gwefan
  • Comisiynydd Plant 

I gael mwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrych ar y ddewislen ar y chwith.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk