Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Llyfrgelloedd


Mae dy lyfrgell leol yn le i chdi gyfarfod ffrindiau a chael hwyl!

Mae yna lyfrau storïau a llyfrau gwybodaeth ddifyr ar gael, yn cynnwys llyfrau jôcs, diddordebau, chwaraeon a chyfresi teledu, cylchgronau a storïau ar CD. Cei hyd yn oed fenthyg DVDs a Gemau Cyfrifiadurol fel Wii, PS2, PS3, Nintendo DS ac XBox am wythnos am dâl bychan.

Cei ddefnyddio'r cyfrifiaduron am ddim a chael mynediad i'r rhyngrwyd, ac mae staff cyfeillgar ar gael i dy helpu i ddod o hyd i wybodaeth a helpu gyda gwaith cartref. Mae’r safleoedd yma ar gael am ddim i ti.

Oxford English Dictionary    
Britannica Junior 5-11  
Oxford Reference  

Mae cael cerdyn llyfrgell a dod yn aelod o’r llyfrgell yn hawdd - galwa i mewn i unrhyw lyfrgell yng Ngwynedd i gael ffurflen syml sy’n gofyn am dy enw, cyfeiriad a dyddiad geni. Bydd rhaid i riant neu ofalwr lofnodi’r ffurflen ar dy ran gan dy fod o dan 11.

Mae 17 llyfrgell yng Ngwynedd, ac un yn siŵr o fod yn agos i ti. Edrych ar dudalennau'r Llyfrgelloedd i gael manylion am bob llyfrgell ac oriau agor.

Er mwyn cael manylion am weithgareddau yn y llyfrgell edrycha ar dudalennau Cyngor Gwynedd. 

I weld Catalog y llyfrgell, clicia yma.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk