Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Celfyddydau


Wyt ti'n peintio, gwneud lluniau, neu dynnu llun efo camera?

Wyt ti'n creu brodwaith a gemwaith? Canu gwlad a chreu fideo, pensaernïaeth a chynllunio gwisgoedd?

Wyt ti’n perfformio meim a ballet, barddoni neu ddawnsio salsa?

Rhywbeth i’w fwynhau ydi’r celfyddydau!


Dyma syniad o be’ sy’ ar gael i chi yng Ngwynedd:

Digwyddiadau…
Be’ am chwilio’r rhestr Be' Sy' 'Mlaen?  Ma ‘na restr o ffilmiau, gigs, a bob math o bethau diddorol i’w cael yma


Prosiectau…

Criw Celf
Os oes gen ti ddiddordeb mewn celf, a rwyt ti’n dda arno, be am holi am y cynllun hyfforddi Criw Celf?
Os wyt ti'n flwyddyn 5 neu 6, dyma’r cyfle i ti ddysgu am wahanol fathau o gelf gan artistiaid proffesiynol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
01286 679721
www.criwcelf.co.uk
GwawrR@gwynedd.llyw.cymru

Sgwadiau Sgwennu
Os oes gen ti ddiddordeb a thalent mewn ‘sgwennu creadigol beth am holi mwy am sut i ymuno â’r clwb?
Os wyt yn ymuno, cei gyfleoedd i ddysgu gan awduron a ‘sgwennwyr proffesiynol. 

Am fwy o wybodaeth, cysyllta â:
01766 522811
gwen@llenyddiaethcymru.org 

Asiantaeth Gelfyddydol Ysgolion Gwynedd a Môn
Mae’r Asiantaeth yn gallu helpu i dalu am gynlluniau celf mewn ysgolion.
Fysa ti’n hoffi’r cyfle i weithio gyda artistiaid proffesiynol yn dy ysgol di?
Os hoffet ti gael cynllun celf, cerdd, drama neu ddawns yn rhedeg yn dy ysgol cofia son wrth dy athro/athrawes am yr Asiantaeth Gelf.

Am fwy o wybodaeth cysyllta a:
01286 679721
GwawrR@gwynedd.llyw.cymru

Celfyddydau ym maes iechyd
Bydd prosiectau dro i dro yn cynnig cyfle i blant sy’n wael yn yr ysbyty i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.

Am fwy o wybodaeth cysyllta a:
01286 679721
GwawrR@gwynedd.llyw.cymru

Canolfannau Celfyddydol…
Be’ am ymweld â’r gwefannau hyn i weld be’ sy’ ar gael i ti? …

Galeri, Caernarfon 

Theatr Ardudwy 

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog 

Tŷ Siamas, Dolgellau 

Tŷ Newydd, Llanystumdwy 

Canolfan Gerdd William Mathias  

Ensemble Cymru 

Theatr y Ddraig, Y Bermo  

Dawns i Bawb 

Cwmni’r Fran Wen 

Storiel, Bangor

Criw Celf

Theatr  Ieuenctid Ardudwy
– ffoniwch am fwy o wybodaeth: 01766 770188

Neuadd Dwyfor, Pwllheli – ffoniwch am fwy o wybodaeth: 01758 704088

Neuadd Buddug, Y Bala – ffoniwch am fwy o wybodaeth: 01678 520800

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk