Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Pethau i'w gwneud

Sara Owen - Piano
Sara Owen - Piano

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd


Criw Celf Bach
Clwb celf i blant o Ogledd Cymru sydd rhwng 7 a 11 mlwydd oed yw Criw Celf Bach.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i blant i greu celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol yn ystod gweithdai celf misol.
Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i arbrofi â deunyddiau celf, technegau a themâu mewn modd chwareus.

Bydd deunyddiau celf yn cael eu darparu.

Am fwy o fanylion a / neu i archebu lle cysylltwch gyda Gwawr yn Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd ar:

Ffôn: (01286) 679721
Ffôn symudol: (07789) 032517 
E-bost: GwawrR@gwynedd.llyw.cymru

 
Heddlu Gogledd Cymru

Galwar bobl ifanc Gogledd Cymru!

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? A oes gennych chi syniad da am brosiect atal trosedd fyddai'n helpu eich cymuned i fod yn ardal fwy diogel i fyw ynddi?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Trechu Trosedd eisiau cefnogi grwpiau ieuenctid rhwng 5 a 25 oed drwy roi grantiau o hyd at £500 iddynt i'w helpu wireddu eu syniad.

  • Meddyliwch am broblem, megis bwlio, fandaliaeth, graffiti neu unrhyw fater cymunedol arall a gweithgaredd fyddai'n helpu i'w leihau
  • Cwblhewch ein ffurflen gais syml
  • Anfonwch eich cais drwy ebost at: enquiries@crimebeatnorthwales.co.uk

Mi fydd Pwyllgor yr Uwch Siryfion yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi os ydych yn llwyddiannus.

Os ydych yn llwydiannus yna bydd i fyny i'ch prosiect weithio.

Mae rhagor o wybodaeth am
Trechu Trosedd ar gael ar ein gwefan
www.crimebeatnorthwales.co.uk


 


Elfennau Gwyllt

Mae Elfennau Gwyllt yn darparu profiad dysgu hwyl awyr agored i plant drwy chwarae.
Maent yma i helpu chi ailgynnau eich angerdd i'r awyr agored.

Mae Elfennau Gwyllt yn darparu gweithgareddau / gwasanaethau fel:

  • Coedwig lmps - Darganfyddiad coedwig i blant oed 5+.
  • Parti Penblwydd - Pam ddim dathlu eich penblwydd gyda diwrnod yn y goedwig i chi ac i fyny i 15 o eich ffrindiau ac teulu agos. Mae parti Elfennau Gwyllt yn cynnlun chwarae sydd yn gyson yn newid i'r dymuno newid y grwpiau.
  • Ysgol Coedwig - Mae Ysgol Coedwig yn cynllunio i rhoid grwpiau o bobl yr cyfle i profi yr amgylchedd awyr agored ac byd naturiol mewn gosodiad coediwg. Mae hyn yn seiliedig ar rhaglen o o leiaf 6 sesiynau hanner diwrnod dros 6 wythnos, er hynny yr hirach yr rhaglen yr gwella.
  • Clwb Gwyllt Yn Y Goedwig - Mae Elfennau Gwyllt yn dechrau am 9:00yb gyda gemau ymgynhesu ac wedyn dilyn gyda sefyllfa i fyny o'r lleoliad, mae hyn yn rhoid cyfle i dysgu sut i goleuo a cymud gofal o tân, ac fyddach yn cymyd tro i gael yr snac bore yn barod i'r grŵp.

Am fwy o fanylion cysylltwch gya Elfennau Gwyllt ar:

Ffôn: 07799566533
Cyfeiriad: The Greenhouse,
1 Trevelyan Terrace,
High Street,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 1AX
Gwefan: www.wildelements.org.uk

 

Atodiadau

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk