Gwynedd Ni
Neidio i'r

Prosiect Gofalwyr Ifanc Gwynedd

Gweithredu Dros Blant-Prosiect Gofalwyr Ifanc Gwynedd
Mae prosiect Gofalwyr Ifanc Gwynedd yn cynnig gwasanaeth cefnogol i blant a phobl ifanc o 5-18 mlwydd oed sy'n byw yng Ngwynedd sy'n gofalu neu yn helpu gofalu am rywun yn y teulu sydd yn sal neu'n anabl.  Mae hyn yn cynnwys plant sy'n gofalu am rieni sydd ag iechyd meddwl gwael a/neu faterion difrifol yn ymwneud a chyffuriau ac alcohol.  Mae'r prosiect yn ceisio codi ymwybyddiaeth, adnabod a chynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy'n gofalu.

Mathau o ofalu:
• Dyletswyddau domestig
• Gofal agos personol
• Gofal emosiynol cyson
• Gofal ymarferol
• Gofalu am frawd neu chwaer

Effaith o ofalu ar blant a phobl ifanc:
• Straen emosiynol a chywilydd
• Dirywiad mewn iechyd
• Ynysiad
• Methu allan ar gyfleoedd cymdeithasol/diffyg rhwydwaith cymdeithasol
• Diffyg Rhyddid
• Ddim yn cyrraedd eu potential yn yr ysgol/ effaith ar fynychu ysgol
• Methu hyfforddiant/cyflogaeth

Gwasanaethau'r prosiect
• Cefnogaeth personol, cyngor ac arweiniad
• Cefnogaeth unigol ac mewn grwp
• Help a chefnogaeth arbenigol i gael mynediad i addysg, hamdden a chyfleoedd chyflogaeth
• Tripau dydd
• Toriadau byr
• Darparu mynediad i gefnogaeth ymarferol ac ariannol

Manylion Cysylltu:

Prosiect Gofalwyr Ifanc Gwynedd
Uned 8
Lon Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2UP

01248 353 095/364 614

Ebost:
gwyneddcarers@actionforchildren.org.uk
Am fwy o wybodaeth, ymwela â gwefan Gweithredu Dros Blant

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk