Gwynedd Ni
Neidio i'r

Syrffio'r wê


Mae mynd ar y wê yn hwyl – ti’n gallu chwarae gemau, gyrru negeseuon a siarad gyda ffrindiau a phobl ar draws y byd. Ond mae’n rhaid bod yn ofalus dy fod yn aros yn saff tra wyt ti’n defnyddio’r wê.

Siarad ar y wê
Pan wyt ti’n siarad gyda pobl ar y wê dyma rhai pethau fedri di wneud i aros yn saff:
• Gofyn i mam, dad (neu pwy sydd gyda ti) i dy helpu
• Paid a defnyddio dy enw iawn – meddwl am ffug enw
• Paid a gadael i neb ti ddim yn nabod gael dy enw, cyfeiriad na i ba ysgol ti'n mynd
• Cofia bod rhai pobl sy’n defnyddio’r wê yn gallu dweud clwyddau felly mae’n well siarad a dy ffrindiau yn unig

E-bost
Os wyt ti yn defnyddio'r e-bost dyma rhai pethau fedri di wneud i aros yn saff:
• Os wyt ti'n derbyn e-bost gan riwyn diarth dweud wrth dy fam, dad (neu pwy sydd gyda ti) cyn i ti ei agor.
 Paid ag agor e-bost os ti ddim yn gwybod pwy sy di yrru o – bysa’n gallu bod yn feirws sy’n berygl iawn
• Paid ag e-bostio neb ti ddim yn nabod

Chwarae Gemau ar y wê
Pan wyt yn chwarae gemau ar y wê dyma rai pethau fedri di wneud i aros yn saff:
• Gofyn i mam, dad neu pwy sy’ gyda ti os gei di chwarae gynta
•  Paid a rhoi dy enw iawn – defnyddia ffug enw
• Paid a rhoi dy enw, cyfeiriad na i ba ysgol ti’n mynd i neb ti ddim yn nabod

Am fwy o wybodaeth am sut i aros yn saff tra ti ar y we, edrycha ar:
ThinkuKnow
WiseKids 

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk