Gwynedd Ni
Neidio i'r

Pan ti allan


Os wyt ti’n mynd allan i chwarae neu gerdded i’r ysgol ar ben dy hun, dyma rai pethau fedri di wneud i fod yn saff:
• Paid a siarad gyda pobl ti ddim yn nabod!
 Aros gyda grwp o ffrindiau os fedri di
• Cofia fynd y ffordd wyt ti wedi arfer fynd – paid a mynd ar hyd lonydd bach distaw
• Cario chwiban neu larwm os wyt ti allan ar ben dy hun
• Os wyt ti’n meddwl fod na rhywun yn dy ddilyn, dos i siop neu le prysur i ddweud wrth rywun neu i ddefnyddio ffôn

Cofia wneud y trefniadau yma gyda dy rieni:
• Pwy sydd yn dy nôl o’r ysgol
• Os ydi pwy bynnag sy’n dy nol o’r ysgol yn hwyr, dos yn ol i fewn i’r ysgol i ddisgwyl
• Cadw nodyn o rif ffon dy rieni gyda ti bob amser

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk