Gwynedd Ni
Neidio i'r

Bwlio


Mae bwlio yn gallu bod yn niwed corfforol, dwyn pethau, galw enwau, gyrru tecst annifyr ac yn y blaen.

Yn anffodus mae bwlio yn digwydd mewn ysgolion, colegau a gwaith. Gallai bwlio fod mor syml â:-
• Plant yn galw enwau arnat ti
• Cymryd dy ffrindiau oddi wrtha ti
• Cael dy orfodi i wneud rhywbeth ti ddim eisiau ei wneud
• Dwyn dy arian
• Dweud pethau cas amdanat ti

Wyt ti’n cael dy fwlio?
Os wyt yn cael dy fwlio mae’n bwysig i ti ddweud wrth rywun ti’n gallu trystio, fel rhiant, ffrind neu athro. Os nad wyt ti’n gallu siarad hefo rhywun ffonia Childline ar: 0800 1111 i gael siarad hefo rhywun all dy helpu, yn hollol gyfrinachol.

Efallai y bydd hyn yn anodd i ddechrau, ond mae'n hollbwysig dy fod yn rhoi gwybod iddyn nhw beth sy'n digwydd er mwyn iddyn nhw dy helpu i wneud rhywbeth yn ei gylch.

Wyt ti yn bwlio?
Meddylia am y boen mae bwlio yn achosi i eraill. Gall y canlyniadau o fwlio fod yn ddifrifol i ti! Siarad â ffrind neu oedolyn am dy deimladau a gofyn am help.

Yn y canol?
Siarada gyda’r person sy'n cael eu bwlio er mwyn deall ffordd maent yn teimlo. Neu siarad â ffrind neu oedolyn i gael cefnogaeth o sut i stopio bwlio.
Cofia ti'n gallu gwneud gwahaniaeth!

Creu Poster
Oes gen ti syniad da ar gyfer poster gwrth-fwlio? Dewiswch gefndir a defnyddio ein teclyn creu poster i ddylunio eich cymeriadau
Cliciwch yma i greu poster!

Am fwy o gymorth edrych ar y gwefannau hyn:
Childline  
NSPCC 
Kidscape
BullyingUK

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk