Gwynedd Ni
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

CROESO!

Gwynedd-Ni

Croeso i Gwynedd-Ni.

Dyma le i gael gwybodaeth am llawer o bethau diddorol.


Fedri di gael gwybodaeth am bethau fel:

  • clybiau e.e. peldroed, nofio, pelrwyd, celf, cerdd a llawer mwy!
  • cadw'n saff
  • ymarfer corff
  • bwyta'n iach
  • bwlio

Sut i gysylltu:

Ffôn:        01286 675570
Tecst:      07920 083909
Gwefan:    www.gwynedd-ni.org.uk
E-bost:     gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru
I weld be sydd ymlaen yn dy ardal dros yr wythnosau nesaf edrych ar Pethau i Wneud   
Beth wyt ti'n feddwl o Gwynedd-Ni?
Oes gen ti sylwadau neu syniadau sut i'w gwella? Gad i ni wybod drwy gwblhau Holiadur ar lein!Dewis Doeth
Os byddwch yn sâl neu’n cael eich anafu gwnewch yn siwr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir i wneud yn siwr eich bod yn cael y driniaeth orau. Mae'n esbonio beth mae pob un o wasanaethau'r GIG yn ei wneud, a phryd y dylid eu defnyddio.

Bydd dewis yn ddoeth yn golygu y cewch chi a'ch teulu y driniaeth orau. Mae hefyd yn caniatáu i wasanaethau prysuraf y GIG helpu'r bobl hynny sydd eu hangen fwyaf.Wyt ti'n chwilio am rywbeth i'w wneud ar ol ysgol, ar y penwythnosau neu wyliau?

Edrych ar Gyfeirlyfr  Gwynedd-Ni - fedri di ffendio llawer o glybiau a gweithgareddau gwahanol a newydd!  
Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk